Behandelaren ambulante behandeling

Een heel team staat voor u klaar

Klik hierboven op het team van de locatie waar u behandeld wordt om kennis te maken met de hulpverleners.

U kunt te maken krijgen met verschillende hulpverleners. Maar wie doet nu precies wat? Hieronder leest u meer over de verschillende professionals.

Psycholoog

Een psycholoog stelt de diagnose en behandelt patiënten door middel van persoonlijke gesprekken. Vaak worden ook de naasten in de therapie betrokken. Ook leidt de psycholoog groepstherapie.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in psychiatrische aandoeningen en de combinatie van lichamelijke/psychische problemen. Net als een psycholoog kan een psychiater samen met u een behandelplan opstellen en behandeling bieden. Deze behandeling bestaat vaak uit het voorschrijven van medicatie.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Verpleegkundig specialisten zijn van oorsprong ervaren verpleegkundigen die daarna een vervolgstudie tot verpleegkundig specialist hebben gedaan.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (kortweg SPV) ondersteunt  mensen die last hebben van psychische klachten in hun dagelijks functioneren. De begeleiding is vooral gericht op het (weer) zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum