Behandelaren behandeling met verblijf

Een heel team staat voor u klaar

Klik hierboven op het team van de locatie waar u behandeld wordt om kennis te maken met de hulpverleners.

U kunt te maken krijgen met verschillende hulpverleners. Maar wie doet nu precies wat? Hieronder leest u meer over de verschillende professionals.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in psychiatrische problematiek. Door de medische kennis van de psychiater heeft hij of zij ook veel aandacht voor lichamelijke klachten. Net als een psycholoog kan een psychiater samen met u een behandelplan opstellen en behandeling bieden. Deze behandeling kan bestaan uit therapie en het voorschrijven van medicatie.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Verpleegkundig specialisten zijn van oorsprong ervaren verpleegkundigen die daarna een vervolgstudie tot verpleegkundig specialist hebben gedaan.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen met verschillende (geestelijke)gezondheidsproblemen.

Verpleegkundige

Verpleegkundigen ondersteunen bij het bieden van een dagelijkse structuur en werken samen met patiënten aan de behandeldoelen. Herstel staat daarbij voorop.

Verzorgende

Een verzorgende ondersteunt patiënten bij alledaagse handelingen en dagbesteding. Ook informeert de verzorgende relaties van de patiënt over de dagelijkse zorg.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum