Locatie Sânhichte

 • K. Kramer, GGZ Verpleegkundige 1

  K. Kramer, GGZ Verpleegkundige 1

 • A. Heinhuis - Driezen, Verzorgende

  A. Heinhuis - Driezen, Verzorgende

 • T. Dreunhuizen, GGZ Verpleegkundige 1

  T. Dreunhuizen, GGZ Verpleegkundige 1

  Binnen de visie herstel ondersteunende zorg is het voor mij een uitdaging om vanuit een sterk theoretisch kader wat HOZ toch is een vertaalslag te maken naar een manier van werken welke ruimte biedt voor de ander. Dat betekend voor mij dat mijn vragen belangrijker…

 • A. Oenema - Veenstra, Verzorgende

  A. Oenema - Veenstra, Verzorgende

 • A. van der Kooij, Verzorgende

  A. van der Kooij, Verzorgende

 • I. Idzinga - van Wijnen, Verzorgende

  I. Idzinga - van Wijnen, Verzorgende

  Wat is jouw missie in je werk met ouderen? Mijn missie is om onze bewoners zo positief te benaderen zodat ze zin hebben om weer iets te gaan doen. Wat maakt het werken voor ouderen zo boeiend? Omdat je nooit weet wat die dag gebeuren gaat en je ze soms moet…

 • L. Van Dam - Bron, Verzorgende

  L. Van Dam - Bron, Verzorgende

 • L. Grouwstra, Verzorgende

  L. Grouwstra, Verzorgende

 • S. Overwijk, Verzorgende

  S. Overwijk, Verzorgende

 • H. Scheweer, Verzorgende

  H. Scheweer, Verzorgende

  Wat is jouw missie in je werk met ouderen? Mijn missie in het werk met ouderen is: Ouderen te helpen waar ze zelf niet meer kunnen Richting / begeleiding geven aan ouderen wanneer ze hulp vragen waarbij ze zoveel mogelijk de eigen regie houden. Wat maakt het werken…

 • G. Smits - Wortman, Verzorgende

  G. Smits - Wortman, Verzorgende

 • R. van Veenen - Duursma, Verzorgende

  R. van Veenen - Duursma, Verzorgende

 • G. van der Weide, GGZ Verpleegkundige 1

  G. van der Weide, GGZ Verpleegkundige 1

 • J. Bosma, GGZ Verpleegkundige 1

  J. Bosma, GGZ Verpleegkundige 1

 • H. Garretsen, Verpleegkundig Specialist art. 14

  H. Garretsen, Verpleegkundig Specialist art. 14

 • H. de Jong, GGZ Verpleegkundige 1

  H. de Jong, GGZ Verpleegkundige 1

 • G. de Haan, GGZ Verpleegkundige 1

  G. de Haan, GGZ Verpleegkundige 1

 • C. de Jong, Activiteitenbegeleider

  C. de Jong, Activiteitenbegeleider

  Bij de activiteitenbegeleiding op de Sanhichte ga ik op zoek naar wat de mensen nog kunnen, hierin bekrachtig ik ze. Ik merk vaak dat ouderen niet echt meer een doel voor ogen hebben en de neiging hebben om stil te blijven staan bij wat ze allemaal niet meer kunnen.…

 • J. Klijnstra - Wolthuizen, Verzorgende

  J. Klijnstra - Wolthuizen, Verzorgende

  Ik wil graag bijdragen aan een veilige en vertrouwde omgeving voor de oudere mens, waarin zij het leven mogen leven zoals zij dat wensen. Dat is wat herstel ondersteunende zorg voor mij betekent. Dat mensen zolang als mogelijk de regie hebben over hun eigen leven. Ik…

 • B. de Vries, Verzorgende

  B. de Vries, Verzorgende

 • T. Wattimena, Verzorgende

  T. Wattimena, Verzorgende

 • J. van der Weij, Verzorgende

  J. van der Weij, Verzorgende

 • R. Akkerman - Dermois, Verzorgende

  R. Akkerman - Dermois, Verzorgende

Terug naar overzicht teams Naar boven

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum