Behandelaren kliniek

Een heel team staat voor u klaar

Klik hierboven op het team van de locatie waar u behandeld wordt om kennis te maken met de hulpverleners.
U kunt te maken krijgen met verschillende hulpverleners. Maar wie doet nu precies wat? Hieronder leest u meer over de verschillende professionals.

Creatief therapeut

Een creatief therapeut helpt u door beeldende middelen in te zetten zoals tekenen, boetseren en schilderen. De door u gemaakte werkstukken geven inzicht in wie u bent en waar u tegen aanloopt.

Psychomotorische therapeut

Een psychomotorische therapeut richt zich in de behandeling op het lichaam. Veel klachten hebben een lichamelijke kant. De therapeut richt zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft: lichamelijke spanningen, lichaamstaal, manier van bewegen, lichaamshouding en ademhaling.

GGZ agoog

De GGZ agoog behandelt en ondersteunt u bij het herstelproces, behoud van functies en uw relatie met uw sociale omgeving. Gericht op de activiteiten van dagelijkse structuur en invulling. Het herontdekken van eigen kracht en talenten staat centraal.

Psycholoog

Een psycholoog stelt de diagnose en begeleidt patiënten  vervolgens bij de behandeling van de klachten. Vaak bestaat deze behandeling uit persoonlijke gesprekken, maar vaak wordt ook de omgeving in de therapie betrokken. Ook leidt de psycholoog groepstherapie.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in psychiatrische problematiek. Door de medische kennis van de psychiater heeft hij of zij ook veel aandacht voor lichamelijke klachten. Net als een psycholoog kan een psychiater samen met u een behandelplan opstellen en behandeling bieden. Deze behandeling kan bestaan uit therapie en het voorschrijven van medicatie.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist combineert verpleegkundige en medische taken in de zorg voor patiënten. Verpleegkundig specialisten zijn van oorsprong ervaren verpleegkundigen die daarna een vervolgstudie tot verpleegkundig specialist hebben gedaan.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (kortweg SPV) ondersteunt  mensen die last hebben van psychische klachten in hun dagelijks functioneren. De begeleiding is vooral gericht op het (weer) zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Muziektherapeut

Muziek roept herinneringen op en is vaak (ongemerkt) gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen en herinneringen. Bepaalde muziek roept daarbij allerlei gevoelens op. Daardoor kan muziek een belangrijke ingang zijn om te werken aan problemen op psychisch, emotioneel of cognitief gebied. De muziektherapeut maakt hier gebruikt van.

Systeemtherapeut

Systeemtherapie is een vorm van therapie waarbij psychische problematiek wordt bekeken in de samenhang met 'het systeem'. Het systeem staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn.

Specialist ouderengeneeskunde

Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die is gespecialiseerd in zorg voor kwetsbare ouderen met verschillende (geestelijke)gezondheidsproblemen.

Verpleegkundige

Verpleegkundigen ondersteunen bij het bieden van een dagelijkse structuur en werken samen met patiënten aan de behandeldoelen. Herstel staat daarbij voorop.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum