J. Schaper

Sneek_ Jan Schraper

J. Schaper, Ambulant verpleegkundige II

Wat is jouw missie in je werk met ouderen?
Zorgen voor een zelfstandig en betekenisvol leven. Het is onze missie om mensen te helpen om zo prettig mogelijk oud te worden. Op hun eigen manier, in hun eigen omgeving en met zoveel mogelijk gebruik van hun eigen mogelijkheden. Wij zijn er voor ouderen van alle culturen, leeftijden en achtergronden.

Wat maakt het werken voor ouderen zo boeiend?
In de ouderenzorg wordt niet alleen naar de ziekte van de patiënt (cliënt) gekeken. De patiënt (cliënt) als mens staat centraal, dit maakt het werken in de ouderenzorg uitdagend en interessant.

Wat betekent Herstelondersteunende zorg voor jou?
Herstel ondersteunende zorg is alle zorg die erop gericht is om het persoonlijk herstelproces van iemand te bevorderen. De ziekte van de patiënt (cliënt) gekeken. De patiënt (cliënt) als mens staat centraal, dit maakt het werken in de ouderenzorg uitdagend en interessant.

Terug naar overzicht

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum