J. Steenaart

Sneek Jelte Steenaart

J. Steenaart, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Wat is jouw missie in je werk met ouderen?
Mijn missie is geslaagd als ik voor de mensen, die ik ondersteun het allerbeste kan bereiken wat ze zich wensen. Als dit niet mocht lukken, dan hoop ik daar toch dicht bij in de buurt te komen.

Wat maakt het werken voor ouderen zo boeiend?
Met name het levensverhaal en de ervaringen van ouderen geven richting aan hoe ze er vaak in zijn geslaagd hun problemen op te lossen. Ik bekijk dat altijd met respect en waardering.

Wat betekent Herstelondersteunende zorg voor jou?
Voor mij betekent het dat ik aan wil sluiten bij datgene wat belangrijk is om na te streven en mogelijk in stand te houden, ook als de gezondheid afneemt en alles niet meer lukt.
Daarbij wil ik een eerlijk beeld geven van de mogelijkheden en stimuleren dat wat goed gaat.

Terug naar overzicht

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum