N. Kaandorp

Heerenveen_Nico Kaandorp

N. Kaandorp, Specialist ouderengeneeskunde

Mijn missie:
Ondersteuning bieden bij het ouder worden met handhaving van de eigen leefstijl en behoud van eigen identiteit ondanks functionele achteruitgang en het optreden van beperkingen door ziekten. Bijdragen aan een nieuwe invulling van het leven in de derde levensfase.

Werken met ouderen:
Ouderen hebben een levensverhaal met diepte door achtergrond van de lokale en regionale geschiedenis en door een persoonlijke ontwikkeling. Er is altijd sprake van complexe problemen waar een simpele verklaring en oplossing niet volstaat. Het vraagt om je te verdiepen in de totale persoon: lichaam, geest en relatie met omgeving.

Herstelondersteunende zorg:
Genezing tot een vroeger niveau  is veelal niet mogelijk, maar een nieuwe invulling van het leven naar eigen voorkeuren is altijd haalbaar. Steun van anderen is hierbij vaak nodig. Het is mooi als je hieraan mag bijdragen.    

Terug naar overzicht

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum