NOOP-dag


Op woensdag 11 oktober 2017 is de NOOP-dag. 'NOOP' staat voor Noordelijk Overleg Ouderen Psychiatrie en is een congres dat door vijf ggz-instellingen (Dimence, GGZ Drenthe, Lentis, Mediant en Van Andel ouderenpsychiatrie) wordt georganiseerd.

Het evenement zal dit jaar plaatsvinden in het onlangs vernieuwde Thialf in Heerenveen. Tijdens deze interactieve dag zullen er onder andere lezingen en diverse workshopsrondes zijn.

 

Programma

09:30 - 11:00

Opening door Benno Wiegers en Jan Kuipers
Ervaringsverhaal van Hilda van der Meulen
Paul David Meesters over zijn onderzoek over ouderen en schizofrenie             
(Meer informatie)

11:30 - 12:30

Workshopronde 1 met diverse workshops
(Kijk hier voor het overzicht van de workshops)

13:30 - 14:00

Schaatsen of de muziekworkshop van Bas Molenaar met daarin een presentatie van RGM, de Ronnie Gardiner Methode

14:00 - 14:45Plenaire lezing door Berber van der Vleugel (Meer informatie)
 
15:15 - 16:15Workshopronde 2 met diverse workshops
(Kijk hier voor het overzicht van de workshops)
 
16:15 - einde

We sluiten de dag af met een gezellige borrel!

                          

Deelnemers van de NOOP-dag kunnen kiezen uit verschillende workshops. De onderwerpen van de workshops zijn onder andere Mindfulness, CGT bij psychotische stoornissen, IHT, Hoarding, Timemanagement, Dagbesteding voor EPA en Muziektherapie.

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd voor de volgende beroepsgroep:
- ABC 1 Huisartsen

Accreditatie is toegekend aan:
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register, 5 punten
- Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), 4 punten
- Accreditatiebureau FGzPt, 3 punten
- Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals, 5 punten
- LV POH-GGZ, 5 punten
- Registerplein, 1 punt

Aanmelden kan alvast via onderstaande formulier. Deelname is €200,-. Het is gratis voor deelnemers van een van de vijf instellingen.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9209 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum