P.D. Meesters

Person placeholder

P.D. Meesters, Psychiater

Wat is jouw missie in je werk met ouderen?
Ouderen hebben net zoveel aanspraak als ieder ander op toegankelijke en kwalitatief optimale geestelijke gezondheidszorg, waarbij maatwerk voorop staat.

Wat maakt het werken voor ouderen zo boeiend?
Terwijl ouderen - hopelijk- van je professionele deskundigheid profiteren, krijg je als hulpverlener ook veel van hen terug, zoals: levenswijsheid, relativeringsvermogen en – niet te vergeten -humor.

Wat betekent Herstelondersteunende zorg voor jou?
Herstelondersteunende zorg loopt het risico als de nieuwste modegril van de ggz over te komen. Ik denk echter dat het iets van alle tijden was, is en hoort te blijven: ruimte en aandacht voor mensen die het nare lot van een psychische aandoening treft en die – vaak met vallen en opstaan - een weg moeten zien te vinden om een leven te leiden waarin hun ziekte niet de boventoon voert.

Terug naar overzicht

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum