Privacyverklaring

U heeft de mogelijkheid om geen diagnose informatie te verstrekken bij de declaratie van specialistische GGZ behandelingen, de zogeheten opt-out regeling. Hieronder vindt u de formulieren die u kunt downloaden om gebruik te maken van deze regeling.

U adresseert een envelop naar antwoordnummer 6271, 8900VC Leeuwarden en voegt hierin de door u ingevulde en ondertekende privacyverklaring toe. U vermeldt dat het de opt-out regeling betreft. Daarnaast kunt u ook een scan of een foto van de ondertekende privacyverklaring per e-mail sturen naar opt-out@ggzfriesland.nl.

Downloads

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum