Registratie ten behoeve van onderzoeken

Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het werven van nieuwe medewerkers met ambitie en de versterking van de positie van onze organisatie in de markt. De volgende typen onderzoek worden uitgevoerd door Van Andel ouderenpsychiatrie.

Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de gezondheidszorg voert Van Andel ouderenpsychiatrie de volgende onderzoeken uit:

  1. Wetenschappelijk onderzoek met gebruik van geanonimiseerde gegevens. De gegevens zijn in dit geval niet herleidbaar tot u als (ex-)patiënt.
  2. Wetenschappelijk onderzoek met gebruik van gepseudonimiseerde gegevens (artikel 7:458 lid 1 sub b van de WBGO). Hierbij zijn de gegevens via een omweg mogelijk herleidbaar tot u als (ex-)patiënt. Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor deze onderzoeken dan kunt u dit via het Privacy-contactformulier aangeven.
  3. Wetenschappelijk onderzoek met gebruik van gegevens inclusief persoonsgegevens. Deze gegevens zijn dus gemakkelijk herleidbaar u. Voor het uitvoeren van dit onderzoek vragen wij u om uitdrukkelijke toestemming voor dit specifiek omschreven onderzoek. Als u achteraf uw toestemming wilt intrekken dan kunt u dit bij uw contactpersoon of via het Privacy-contactformulier aangeven. 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum