Registratie van gegevens van naastbetrokkenen

In het kader van de behandeling kan het nodig zijn om contactgegevens van naastbetrokkenen te registreren in het elektronisch patiëntendossier. Het doel hiervan is om indien nodig contact met u op te nemen. Deze contactgegevens worden alleen met toestemming van u als naastbetrokkene opgenomen. Mocht u het niet eens zijn met de registratie of gebruik willen maken van uw rechten dan kun u dit aangeven bij de bij uw bekende regiebehandelaar van Van Andel ouderenpsychiatrie of via het Privacy-contactformulier.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum