Registratie van medewerkersgegevens

Voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden persoonsgegevens geregistreerd van onze medewerkers. Het doel hiervan is het uitvoeren van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst.

Voor het uitoefenen van uw rechten zoals inzage, rectificatie, etc. kunt u rechtstreeks terecht in het elektronisch personeelsdossier via Talent en Salaris. Of u kunt uw verzoek indienen bij uw leidinggevende.

Meer informatie over de verwerking van medewerkersgegevens en de bewaartermijnen kunnen medewerkers teruglezen in het beleidsdocument ‘Personeelsdossier’ in het Kwaliteitshandboek. Hebt u niet de rechten om het beleidsdocument te openen dan kunt u op het Privacy-contactformulier aangeven dat u het beleid over persoonsgegevens voor medewerkers wilt ontvangen.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum