T. Dijkstra

Heerenveen_Truus Dijkstra

T. Dijkstra, GZ-psycholoog

Mijn missie in het werk is om  oudere mensen met psychiatrische problematiek zo goed mogelijk te behandelen. Voor sommigen betekent dat volledig herstel van de klachten. Voor anderen kan dat betekenen dat iemand een nieuw evenwicht gevonden heeft: weer tevreden is met  zijn/haar  functioneren “ondanks” een  psychiatrische kwetsbaarheid.

Ik heb tijdens mijn studie psychologie al heel bewust gekozen voor de doelgroep ouderen en tot op heden is dit een prima keuze gebleken.  Ik vind de thema’s die in deze levensfase aan de orde komen boeiend. Hetzelfde geldt voor de  levensverhalen en levenswijsheid die daaruit voort kan komen. Het is voor mij elke keer weer bijzonder om,  in een moeilijke fase van iemand zijn leven, een rol te kunnen spelen in zijn of haar  herstel.

Terug naar overzicht

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum