Wie was Van Andel?

Sinds 1 februari 2016 is GGZ Friesland Ouderenpsychiatrie verdergegaan onder de nieuwe naam Van Andel ouderenpsychiatrie. De heer J.C. Van Andel is een voormalig psychiater en directeur van GGZ Friesland, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk maakte voor herstel van zijn patiënten. Zijn betrokkenheid staat symbool voor onze aanpak, waarbij uw herstel het belangrijkste streven is. Samen met u en uw naasten werken we aan verbetering van uw klachten en problemen en staat herstel voorop . Onze behandeling sluit aan bij uw wensen, mogelijkheden en leefsituatie.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum