Voor verwijzers

Van Andel ouderenpsychiatrie is onderdeel van GGZ Friesland, de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg binnen Friesland. Sinds februari 2016 is GGZ Friesland Ouderenpsychiatrie verdergegaan onder de nieuwe naam Van Andel ouderenpsychiatrie. De heer J.C. Van Andel is een voormalig psychiater en geneesheer-directeur van het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker, die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog sterk maakte voor herstel van zijn patiënten. Zijn betrokkenheid staat symbool voor onze aanpak, waarbij het herstel het belangrijkste streven is.

Ons team is gespecialiseerd in het behandelen van psychische klachten en psychiatrische stoornissen bij mensen vanaf 60 jaar. Ook behandelen we mensen die jonger zijn dan 60 jaar, die te maken hebben met lichamelijke kwetsbaarheid (frailty) in combinatie met psychische problematiek.

Informatie over:

Dit doen wij niet alleen. Samenwerking speelt een belangrijke rol in onze werkwijze. We zien verwijzers daarom ook als een belangrijke partner om de beste zorg mogelijk te maken. We betrekken verwijzers bij het behandelproces en hechten grote waarde aan uw signaleringen.

Van Andel biedt ambulante behandeling, dagbehandeling en klinische zorg. Bij de patiënten die wij behandelen spelen vaak diverse problemen, zoals angst- en stemmingsstoornissen en geheugenproblemen.

Neuropsychiatrie

Het behandelcentrum Neuropsychiatrie, dat tot 1 februari 2016 onderdeel was van de divisie GGZ Friesland Ouderenpsychiatrie, biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met gedragsproblemen door hersenschade als gevolg van alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov) of niet aangeboren hersenletsel. Het behandelcentrum is geen onderdeel van Van Andel ouderenpsychiatrie, maar is een rechtstreeks onderdeel van GGZ Friesland. Meer informatie over het behandelcentrum vindt u op de website van GGZ Friesland.

Verwijzen

U kunt op twee verschillende manieren verwijzen naar Van Andel ouderenpsychiatrie:

  • Via Zorgdomein. U vindt ons, net zoals u gewend bent, bij ouderen als u voor GGZ Friesland kiest. In de toekomst krijgt Van Andel ouderenpsychiatrie een eigen verwijsmogelijkheid.
  • Telefonisch via telefoonnummer 058 28 48 777

Consultatie

Bij vragen over het aanmelden van nieuwe patiënten, kunt u terecht bij onze triagisten. Zij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 088 - 336 56 88.

Heeft u specifieke vragen aan één van onze psychiaters? Neem met de dienstdoende psychiater contact op via telefoonnummer 088 - 336 56 88.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom GGZ Friesland en haar organisatieonderdelen? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. In de deze nieuwsbrief leest u meer over nieuws en ontwikkelingen over GGZ Friesland en haar organisatieonderdeel Van Andel ouderenpsychiatrie.

U meldt zich via onderstaande link aan voor de digitale nieuwsbrief:

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum