Op deze pagina

Onze werkwijze

Aanmelden

De eerste stap is een gesprek met uw huisarts. Na het bespreken van uw klachten, kan de huisarts inschatten of specialistische hulp nodig is. Hij of zij kan u dan doorverwijzen naar Van Andel ouderenpsychiatrie. Een verwijzing van de huisarts is nodig om de behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Ook wanneer u dringend zorg nodig heeft, meldt u zich eerst bij uw huisarts. In geval van crisis kunt u buiten kantooruren contact opnemen met Dokterswacht Friesland, via telefoonnummer 0900- 1127112.

Wanneer de huisarts u heeft aangemeld bij Van Andel, ontvangt u binnen een aantal dagen een brief, waarin u wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Eerste gesprek

Wanneer uw huisarts u heeft aangemeld bij Van Andel ouderenpsychiatrie, ontvangt u een brief, waarin u wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek met een hulpverlener.
Tijdens dit gesprek maken we met elkaar kennis en bespreken we uw klachten. We stellen het op prijs als u een partner of naaste meeneemt naar het gesprek. Deze persoon is voor u een steun en kan ons ook aanvullende informatie geven. Zo krijgen we een goed beeld van uw situatie.

Het behandelplan

Wanneer helder is wat de klachten precies zijn, bespreken we in een vervolggesprek de mogelijkheden voor de behandeling en begeleiding. We leggen dit vast in een behandelplan. We kijken naar welke vorm van behandeling voor u het meest geschikt is. Hierbij sluiten we aan bij uw mogelijkheden, wensen en situatie. Behandeling kan kortdurend zijn, maar het kan ook zijn dat een intensiever traject nodig is.

Behandelvormen

Samen met u en uw naasten kijken wij wat er nodig is en welke vorm van zorg het beste bij u past:

Een deskundig team

Bij Van Andel werken psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, ggz-agogen, specialisten ouderengeneeskunde, creatief therapeuten, muziektherapeuten, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en psychomotorische therapeuten. Samen zetten zij zich in om de zorg te leveren die past bij uw klachten en persoonlijke situatie.

Herstel Ondersteunende Zorg

Van Andel ouderenpsychiatrie vindt het belangrijk dat behandeling gericht is op het persoonlijk herstelproces van de patiënt. Daarom werken wij vanuit de visie Herstel Ondersteunende Zorg. Vanaf het begin van de behandeling wordt aandacht besteed aan wat voor u in uw leven de moeite waard is. Sleutelwoorden zijn perspectief en vertrouwen bieden. Dit betekent het leren omgaan met vaak blijvende kwetsbaarheden, zodat u ondanks problemen, ziekten en beperkingen een waardevol bestaan kunt opbouwen, met ondersteuning van hulpverleners.