Onze behandelingen

Wij bieden advies en behandeling aan mensen van meestal 60 jaar en ouder, die last hebben van psychische problemen waardoor ze zich beperkt voelen in hun dagelijks leven.

Werken met ouderen met psychiatrische problemen is een bijzondere uitdaging. Bijzonder, omdat u een heel leven met zich meedraagt waarin veel gebeurd is. Een leven waarin u soms met meer en soms met minder veerkracht heeft gezocht naar een zo positief mogelijke invulling van uw bestaan. Als u bij Van Andel ouderenpsychiatrie terecht komt, is dat vaak omdat die veerkracht tekortschiet. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook van langduriger aard.


Hieronder vind je een overzicht van de behandelingen die wij bieden.

Aanmelden

Wordt uw leven bepaald door klachten als somberheid of verwardheid, of voelt u zich angstig of piekert u veel? Het is belangrijk dat u hier niet lang mee rondloopt. Het behandelteam van Van Andel kan u helpen om in kaart te brengen wat er aan de hand is en de juiste behandeling en begeleiding bieden. Door tijdig hulp te zoeken, kunt u verergering van klachten voorkomen en weer grip krijgen op uw leven.

Lees verder

Eerste gesprek

Wanneer uw huisarts u heeft aangemeld bij Van Andel ouderenpsychiatrie, ontvangt u een brief, waarin u wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek met een hulpverlener. Dit vindt plaats op de polikliniek of bij u thuis.

Lees verder

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling houdt in dat u hulp krijgt voor uw klachten, in de vorm van gesprekken met een hulpverlener (bijvoorbeeld een psycholoog of verpleegkundige) en bijvoorbeeld medicatie. Gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden of op één van de locaties van Van Andel.

Lees verder

Dagbehandeling

De dagbehandeling is als belangrijk ambulant behandelaanbod gepositioneerd tussen kliniek en polikliniek. Door het inzetten van dagbehandeling kan een opname verkort of zelfs voorkomen worden. Ook kan dagbehandeling worden ingezet om een poliklinische behandeling te intensiveren. Bijvoorbeeld als er sprake is van complexe problematiek, onveiligheid en/of tekorten in de thuissituatie. U kunt al direct na een intake, en ook naast een al lopende behandeling, vanuit polikliniek of kliniek worden doorverwezen naar dagbehandeling.

Lees verder

Behandeling met verblijf

Binnen Van Andel ouderenpsychiatrie vormt locatie Parlevinker in Harlingen een gespecialiseerde afdeling waar behandeling met klinisch verblijf wordt geboden. Verdeeld over twee etages bieden we kleinschalige verblijfsafdelingen aan voor kwetsbare ouderen.  

Lees verder

Kliniek

Soms is het nodig om even uit de thuissituatie te stappen en tijdelijk in een kliniek aan uw herstel te werken. Een opname houdt in dat u voor een zo kort mogelijke periode in onze kliniek verblijft, dag en nacht. Een kliniek is een veilige omgeving waar altijd verpleegkundigen aanwezig zijn. Belangrijk is dat u in deze beschermde omgeving rust vindt, weer structuur krijgt in de dag en daardoor aan uw problemen kunt werken.

Lees verder

Heb je hulp nodig?

Neem dan contact met op je huisarts. Je huisarts verwijst je door naar Van Andel. Je kunt jezelf niet aanmelden voor een behandeling.