Behandelvormen ambulante behandeling

De behandelaren van Van Andel zoeken samen met u naar de vorm van behandeling die het best bij u en uw problematiek past. Wij helpen u om krachtiger te worden, zodat u zelf stappen kunt zetten richting herstel. We kijken daarbij naar vier onderdelen van herstel:

  • herstel van gezondheid;
  • herstel van dagelijks functioneren;
  • herstel van maatschappelijke rollen;
  • herstel van identiteit.


In de  behandeling komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Inzicht geven in uw klachten en de achtergronden daarvan;
  • Leren omgaan met factoren die uw problemen kunnen beïnvloeden en de gevolgen van uw klachten;
  • Ontdekken wat uw sterke kanten zijn.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum