Cliëntenraad

Cliënten van Van Andel ouderenpsychiatrie kunnen invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd. Deze invloed is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en wordt uitgeoefend door een cliëntenraad. Een cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers. Binnen deze raden kunnen de leden meepraten over voor cliënten belangrijke zaken. Ook GGZ Friesland heeft een cliëntenraad, die ook invloed uitoefent op het beleid van Van Andel ouderenpsychiatrie. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een coach-adviseur.

Wie zitten er in een Cliëntenraad?

In de Cliëntenraad zitten cliënten en ex-cliënten van GGZ Friesland, waaronder een aandachtsfunctionaris vanuit Van Andel ouderenpsychiatrie. Volgens de wet moet een cliëntenraad een redelijke representatieve vertegenwoordiging zijn van de achterban en in redelijkerwijze in staat zijn haar gemeenschappelijke belangen te behartigen. In elk team zitten dan ook leden van zoveel mogelijk locaties.

Aandachtsfunctionaris ouderenpsychiatrie

Paul Nijland is de aandachtfunctionaris op gebied van ouderen- en neuropsychiatrie. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-23887975.

Centrale Cliëntenraad GGZ Friesland

De Centrale Cliëntenraad (CCR) adviseert en overlegt met GGZ Friesland over zaken die het regioniveau overstijgen. Zij is gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Vanuit iedere Cliëntenraad zit één afgevaardigd raadslid in de Centrale Cliëntenraad. Zo wordt de stem van de achterban gewaarborgd.

Contact en bereikbaarheid

Mocht u een vraag hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met de Centrale Cliëntenraad:

Centrale Cliëntenraad GGZ Friesland
Locatie 'Hege Wier'
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

T: 058 2848633
E: ccr@ggzfriesland.nl

 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum