Eerste gesprek

Wanneer uw huisarts u heeft aangemeld bij Van Andel ouderenpsychiatrie, ontvangt u een brief, waarin u wordt uitgenodigd voor het eerste gesprek met een hulpverlener. Dit vindt plaats op de polikliniek of bij u thuis.
Tijdens dit gesprek maken we met elkaar kennis en bespreken we uw klachten. We stellen het op prijs als u een partner of naaste meeneemt naar het gesprek. Deze persoon is voor u een steun en kan ons ook aanvullende informatie geven. Zo krijgen we een goed beeld van uw situatie.

Het behandelplan

Wanneer helder is wat de klachten precies zijn, bespreken we in een vervolggesprek de mogelijkheden voor de behandeling en begeleiding. We leggen dit vast in een behandelplan. We kijken naar welke vorm van behandeling voor u het meest geschikt is. Hierbij sluiten we aan bij uw mogelijkheden, wensen en situatie. Behandeling kan kortdurend zijn, maar het kan ook zijn dat een intensiever traject nodig is.

 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum