Missie en Visie

Onze missie: hier staan we voor

Onze betrokken en bevlogen hulpverleners bieden behandeling en begeleiding aan ouderen in Friesland die kampen met psychische problemen. Samen met de patiënt en zijn netwerk werken we aan herstel. Geen nadruk op de beperkingen, maar juist kijkend naar mogelijkheden en kansen, zodat ouderen met (zelf)vertrouwen hun plek in de maatschappij kunnen terugvinden.

Visie: hier gaan we voor

Er komen steeds meer ouderen die kampen met psychische problematiek. Ouder worden betekent vaak afscheid nemen van geliefden, maatschappelijke rollen en lichamelijke en geestelijke vitaliteit. Dit kan zorgen voor onder andere eenzaamheid, angsten en depressies. Voor deze oudere patiënten bieden wij de best passende behandeling en begeleiding. Dit doen wij niet alleen. In onze samenleving staan “meedoen” en “eigen regie” centraal en de rol van naasten is van essentieel belang. Daarom kunnen wij deze zorg alleen leveren in nauwe samenwerking met de patiënt zelf, familie en naasten, en andere betrokken organisaties.

Wij zetten onze expertise in op een manier die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Samen met de patiënt en zijn naasten durven we te kijken naar de toekomst en de weg naar herstel te bewandelen. In de behandeling en begeleiding leren patiënten omgaan met hun beperkingen, maar we staan vooral stil bij het uitbreiden van mogelijkheden en het nastreven van haalbare doelen.
Wij zijn daar waar en wanneer het nodig is. Door te luisteren naar onze patiënten bieden wij zorg op maat, die verder reikt dan psychiatrie alleen. We zijn een brug naar een generatie ouderen die gezond en sterk in de maatschappij staat.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum