Ongenoegens en Klachten

Laat ons uw stem horen

Van Andel ouderenpsychiatrie vindt het belangrijk goede zorg te verlenen en te luisteren naar uw wensen. Daarom nodigen wij u uit om uw mening te geven en uw klacht door te geven als u ontevreden over ons bent. U kunt iets wat u vervelend vindt natuurlijk bespreken met een naaste of familielid, maar Van Andel ouderenpsychiatrie kan pas iets met een opmerking doen als u deze met ons bespreekt.

Onvrede start vaak klein, maar kan steeds groter worden als u niet de mogelijkheid krijgt uw ongenoegen te uiten. Daarom horen wij het graag snel als u met iets rondloopt. Door u serieus te nemen kunnen we de zorg voor u en voor andere patiënten verder verbeteren.

Niet alleen patiënten kunnen ons verbeteringen aanreiken. Wij nodigen ook uw familie en andere naastbetrokkenen uit ons te informeren als de behandeling niet naar wens verloopt.

U heeft een klacht

Het kan zo zijn dat u niet alleen een mening wilt geven, maar juist een persoonlijke reactie wilt op een klacht. Er zijn verschillende wegen die u daarvoor kunt bewandelen. Welke weg voor u de beste is, bepaalt u zelf. De verschillende opties volgen hierna. Deze links verwijzen door naar pagina's op de website GGZ Friesland.

U staat er niet alleen voor

Als u een klacht wilt indienen, op welke manier dan ook, kunt u ondersteuning krijgen van:

Registratie

Wij doen meer met uw klachten dan alleen u een reactie geven. Alle klachten die worden ingediend bij de klachtenfunctionaris, regiomanagers, programmadirecteuren, de Raad van Bestuur worden namelijk digitaal geregistreerd waarna de anonieme gegevens gebruikt worden voor de kwaliteitsverbetering van de zorg. Zodat in de toekomst anderen niet weer hoeven te klagen over hetzelfde.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum