Aanmelden

Wordt uw leven bepaald door klachten als somberheid of verwardheid, of voelt u zich angstig of piekert u veel? Het is belangrijk dat u hier niet lang mee rondloopt. Het behandelteam van Van Andel kan u helpen om in kaart te brengen wat er aan de hand is en de juiste behandeling en begeleiding bieden. Door tijdig hulp te zoeken, kunt u verergering van klachten voorkomen en weer grip krijgen op uw leven.

Eerst naar de huisarts

De eerste stap is een gesprek met uw huisarts. We begrijpen dat dat een moeilijke stap kan zijn, toch is het belangrijk dat u op tijd aan de bel trekt. Om te voorkomen dat uw klachten erger worden. De huisarts kan inschatten of specialistische hulp nodig is. Hij of zij kan u dan doorverwijzen naar Van Andel ouderenpsychiatrie. Een verwijzing van de huisarts is nodig om de behandeling vergoed te krijgen van uw zorgverzekeraar. Ook wanneer u dringend zorg nodig heeft, meldt u zich eerst bij uw huisarts. In geval van crisis kunt u buiten kantooruren contact opnemen met Dokterswacht Friesland, via telefoonnummer 0900-1127112.

Bent u aangemeld?

Wanneer de huisarts u heeft aangemeld bij Van Andel, ontvangt u binnen een aantal dagen een brief, waarin u wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Dit gesprek kan plaatsvinden op de polikliniek of bij u thuis. Meer hierover vindt u in het linkermenu onder Eerste gesprek.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum