Behandelingen behandeling met verblijf

Behandelplan

Samen met u en uw contactpersoon of -personen stelt de hoofdbehandelaar een behandelplan op dat twe keer per jaar wordt geëvalueerd. De Specialist Ouderen Geneeskunde speelt hierbij ook een rol op lichamelijk gebied. Bij de behandeling staat de kwaliteit van leven voorop en wordt ingezet op warme zorg, een huiselijk klimaat en welbevinden waarbij aandacht is voor uw beperkingen en kwetsbaarheden. 

Activiteiten

Wij begeleiden u, waar nodig, bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging en verzorgen uw medicijnen. In de huiskamer wordt gezamenlijk gegeten en gedronken.  

Van maandag tot en met vrijdag kunt u deelnemen aan de therapie/dagbesteding. Hier kunt u knutselen, lezen, tekenen, handwerken of gewoon een kopje koffiedrinken. De activiteit wordt afgestemd op uw wensen en behoeften en binnen uw en onze mogelijkheden.  

Er is een kookgroep waar een klein groepje mensen onder begeleiding gezamenlijk een maaltijd op tafel zetten. Er worden ook spel- en thema-activiteiten georganiseerd. Ook worden er activiteiten buitenshuis ondernomen. Te denken valt aan een busritje of gewoon een wandeling in de buitenlucht. Dit kan in groepsverband, maar ook individueel. Een ritje op de duofiets behoort ook tot de mogelijkheden. 

Er is een geestelijk verzorger verbonden aan de afdeling. Hij/zij kan u ondersteunen en begeleiden in het omgaan met geloofs- en levensvragen. Een geestelijk verzorger hoeft niet altijd perse met het geloof te maken hebben. Ook andere vragen rondom uw leven kunnen besproken worden. 

Wanneer u erg gesteld bent op uw persoonlijke verzorging of u wilt er extra goed verzorgd uitzien wanneer u een uitje heeft of visite verwacht dan is hier ook ruimte voor. Zo kunt u bijvoorbeeld op afspraak gebruik maken van de pedicure en kapster. 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum