Behandelingen behandeling met verblijf

Sommige mensen worden op latere leeftijd geconfronteerd met psychische problemen zoals neerslachtigheid, angstig zijn en verwardheid. Gesprekken met een behandelaar kunnen de klachten verminderen.

Voor een aantal mensen is ambulante hulpverlening of dagbehandeling niet voldoende. Vaak is de leeftijd en toegenomen zorgbehoeftigheid een reden om een psychiatrische patiënt de behandeling met verblijf aan te bieden.

Behandelplan

Samen met de patiënt en de contactpersonen stelt de hoofdbehandelaar een behandelplan op dat iedere zes tot twaalf maanden wordt geëvalueerd. Bij de behandeling staat de kwaliteit van leven voorop en wordt er ingezet op warme zorg, een huiselijk klimaat en persoonlijk herstel  waarbij aandacht is voor de wensen van de patiënt binnen zijn restmogelijkheden.

Activiteiten

Zowel op de Sânhichte als de Parlevinker wordt inpandig dagbesteding aangeboden in groepsvorm met een wisselend en passend aanbod binnen de mogelijkheden van de patiënt. Verder worden recreatieve en maatschappelijk gerichte activiteiten ondersteund en gestimuleerd als dit binnen het behandelplan van het individu past.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum