Op deze pagina

Behandeling met verblijf

Binnen Van Andel ouderenpsychiatrie vormt locatie Parlevinker in Harlingen een gespecialiseerde afdeling waar behandeling met klinisch verblijf wordt geboden. Verdeeld over twee etages bieden we kleinschalige verblijfsafdelingen aan voor kwetsbare ouderen.  

U wordt ondersteund om uw eigen regie te voeren en (zo mogelijk samen met naasten) eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij gaat het om het terugvinden van eigen kracht en uw persoonlijke zoektocht naar een voor u zinvol bestaan. Samenwerken en vragen stellen kunnen helpen om ruimte te maken voor het eigen verhaal. 

De Parlevinker vormt een veilige woonomgeving waar 24 uur per dag hulpverleners aanwezig zijn. Er is een vaste dagindeling en dat zorgt voor structuur. 

Behandelplan

Samen met u en uw contactpersoon of -personen stelt de hoofdbehandelaar een behandelplan op dat twe keer per jaar wordt geëvalueerd. De Specialist Ouderen Geneeskunde speelt hierbij ook een rol op lichamelijk gebied. Bij de behandeling staat de kwaliteit van leven voorop en wordt ingezet op warme zorg, een huiselijk klimaat en welbevinden waarbij aandacht is voor uw beperkingen en kwetsbaarheden.

Activiteiten

Wij begeleiden u, waar nodig, bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging en verzorgen uw medicijnen. In de huiskamer wordt gezamenlijk gegeten en gedronken.  

Van maandag tot en met vrijdag kunt u deelnemen aan de therapie/dagbesteding. Hier kunt u knutselen, lezen, tekenen, handwerken of gewoon een kopje koffiedrinken. De activiteit wordt afgestemd op uw wensen en behoeften en binnen uw en onze mogelijkheden.  

Er is een kookgroep waar een klein groepje mensen onder begeleiding gezamenlijk een maaltijd op tafel zetten. Er worden ook spel- en thema-activiteiten georganiseerd. Ook worden er activiteiten buitenshuis ondernomen. Te denken valt aan een busritje of gewoon een wandeling in de buitenlucht. Dit kan in groepsverband, maar ook individueel. Een ritje op de duofiets behoort ook tot de mogelijkheden. 

Er is een geestelijk verzorger verbonden aan de afdeling. Hij/zij kan u ondersteunen en begeleiden in het omgaan met geloofs- en levensvragen. Een geestelijk verzorger hoeft niet altijd perse met het geloof te maken hebben. Ook andere vragen rondom uw leven kunnen besproken worden. 

Wanneer u erg gesteld bent op uw persoonlijke verzorging of u wilt er extra goed verzorgd uitzien wanneer u een uitje heeft of visite verwacht dan is hier ook ruimte voor. Zo kunt u bijvoorbeeld op afspraak gebruik maken van de pedicure en kapster.