Behandelingen dagbehandeling

Bij dagbehandeling is het onze missie om ouderen te behandelen zodat herstel plaatsvindt van de psychiatrische problematiek en het algemeen functioneren. Hierbij verblijven ouderen in de eigen thuissituatie en wordt het netwerk zo veel mogelijk betrokken bij het herstelproces. Tijdens de behandeling ligt de nadruk op het vergroten van de eigen mogelijkheden en minder op de beperkingen. Zo kan met (zelf)vertrouwen de plek in de maatschappij weer worden ingenomen.

We bieden een passende behandeling aan ouderen met psychische problemen en die zich in een kwetsbare fase van hun leven bevinden. Het bieden van veiligheid, structuur, erkenning, continuiteit en contact met lotgenoten speelt hierin een belangrijke rol. Tevens leren we patiënten omgaan met de gevolgen die psychische problemen hebben voor het dagelijks functioneren.

De doelgroep

Tot de doelgroep behoren patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag; in de leeftijd vanaf meestal 60 jaar en met primair last van psychische problemen. Daarnaast kunnen er problemen zijn die te maken hebben met somatiek (lichamelijk) en systeem (familie en naasten) en/of levensfase. 

 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum