Behandelingen dagbehandeling

In de dagbehandeling werken we aan het vergroten van het zelfvertrouwen zodat u weer zelf de regie over uw leven kunt voeren. Daarnaast krijgt u inzicht in uzelf en leert u bijvoorbeeld hoe u beter contact legt met anderen, en hoe u deze contacten kunt onderhouden. Dagbehandeling houdt in dat u één of meerdere dagdelen bij ons komt en een therapieprogramma volgt. De therapie, die u in groepsverband volgt, wordt afgestemd op uw problemen en behoeften.

Programma dagbehandeling

De dagbehandeling kent verschillende onderdelen:

‘Steun en structuur’

Het programma bestaat onder andere uit ‘Meer bewegen voor ouderen’ en diverse onderdelen waarbij het contact met de groepsgenoten centraal staat.

‘Begeleiding naar meer zelfstandigheid’

Activiteiten- en bewegingstherapie zijn vaste onderdelen. U leert beter zelfstandig invulling te geven aan uw leven en doet ideeën op voor activiteiten die u thuis kunt doen.

‘Persoonlijke problemen en doelen’

U krijgt inzicht in uw problemen en met behulp van verschillende therapieën krijgt u weer grip op uw situatie en werkt u aan uw eigen doelen

 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum