Op deze pagina

Dagbehandeling

De dagbehandeling is als belangrijk ambulant behandelaanbod gepositioneerd tussen kliniek en polikliniek. Door het inzetten van dagbehandeling kan een opname verkort of zelfs voorkomen worden. Ook kan dagbehandeling worden ingezet om een poliklinische behandeling te intensiveren. Bijvoorbeeld als er sprake is van complexe problematiek, onveiligheid en/of tekorten in de thuissituatie. U kunt al direct na een intake, en ook naast een al lopende behandeling, vanuit polikliniek of kliniek worden doorverwezen naar dagbehandeling. 

De erkenning en herkenning in een groep (waarin mensen zitten die soortgelijke klachten hebben) kan een positieve uitwerking hebben op uw klachten en problemen. Vandaar dat we in de dagbehandeling veel activiteiten en gesprekken in groepen bieden. Daarnaast heeft u ook individuele gesprekken met uw hulpverlener.

Behandelingen dagbehandeling

Bij dagbehandeling is het onze missie om ouderen te behandelen zodat herstel plaatsvindt van de psychiatrische problematiek en het algemeen functioneren. Hierbij verblijven ouderen in de eigen thuissituatie en wordt het netwerk zo veel mogelijk betrokken bij het herstelproces. Tijdens de behandeling ligt de nadruk op het vergroten van de eigen mogelijkheden en minder op de beperkingen. Zo kan met (zelf)vertrouwen de plek in de maatschappij weer worden ingenomen.

We bieden een passende behandeling aan ouderen met psychische problemen en die zich in een kwetsbare fase van hun leven bevinden. Het bieden van veiligheid, structuur, erkenning, continuiteit en contact met lotgenoten speelt hierin een belangrijke rol. Tevens leren we patiënten omgaan met de gevolgen die psychische problemen hebben voor het dagelijks functioneren.

De doelgroep

Tot de doelgroep behoren patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag; in de leeftijd vanaf meestal 60 jaar en met primair last van psychische problemen. Daarnaast kunnen er problemen zijn die te maken hebben met somatiek (lichamelijk) en systeem (familie en naasten) en/of levensfase.