Behandelingen kliniek

De behandeling in de drie soorten klinieken is erop gericht uw mogelijkheden te benutten en waar nodig uit te breiden. Er is een dagprogramma dat bestaat uit gesprekken en verschillende activiteiten. Deze vinden voor een deel in de groep plaats. Tijdens de groepsbehandeling wordt gekeken naar uw manier van doen en welke activiteiten het beste bij u passen. De behandelaren hebben zowel aandacht en tijd voor de dingen van alledag als voor specifieke hulpvragen.

Dagprogramma in de kliniek

Op de afdeling waar u verblijft, zijn 24 uur per dag hulpverleners aanwezig. We begeleiden u bij de dagelijkse verzorging en het gebruik van medicijnen. We bieden structuur door een vaste dagindeling en u kunt aan groepsactiviteiten meedoen. Verder heeft u individuele gesprekken en therapieën en houden we uw lichamelijke gezondheid in de gaten.

Het dagprogramma in de kliniek kent diverse onderdelen. Enkele voorbeelden zijn:

Groepsgesprekken

Gesprekken in een groep vinden plaats onder begeleiding van een behandelaar en/of verpleegkundige. Hier is ruimte voor het bespreken van problemen die het ouder worden met zich meebrengen op psychisch, lichamelijk of maatschappelijk gebied.

Activiteitentherapie

Het doel van deze therapie is het ontwikkelen en het behouden van vaardigheden die gericht zijn op het omgaan met eigen mogelijkheden voor dagbesteding.

Psychomotorische therapie (bewegingstherapie) en ‘Meer bewegen voor ouderen’

Hier leert u uzelf beter kennen door actief te bewegen. Door spel en bewegingstechnieken krijgt u inzicht in de wijze waarop u met uzelf en anderen omgaat.

Creatieve therapie

Dit is een vorm van behandeling waarbij u met materialen uw probleem kunt vormgeven. Creatieve therapie helpt u bij het leren uiten en verwerken van emoties en het leren omgaan met frustraties en conflicten.

 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum