Op deze pagina

Kliniek

Soms is het nodig om even uit de thuissituatie te stappen en tijdelijk in een kliniek aan uw herstel te werken. Een opname houdt in dat u voor een zo kort mogelijke periode in onze kliniek verblijft, dag en nacht. Een kliniek is een veilige omgeving waar altijd verpleegkundigen aanwezig zijn. Belangrijk is dat u in deze beschermde omgeving rust vindt, weer structuur krijgt in de dag en daardoor aan uw problemen kunt werken. 

De kliniek bestaat uit drie afdelingen: een gesloten opname afdeling, een open opname afdeling en een afdeling voortgezette behandeling.

Bertilla

Klinische vervolgbehandeling kan geschikt zijn als u door lichamelijke problemen en psychische klachten niet thuis kunt wonen en zorg nodig heeft op meerdere terreinen (psychisch en lichamelijk). Een vervolgbehandeling kan plaatsvinden bij Bertilla in Drachten, een locatie van ZuidOostZorg.

Dagprogramma in de kliniek

Op de afdeling waar u verblijft, zijn 24 uur per dag hulpverleners aanwezig. We begeleiden u bij de dagelijkse verzorging en het gebruik van medicijnen. We bieden structuur waaronder een vaste dagindeling en groepsactiviteiten. Daarnaast worden er therapieën aangeboden. Verder kunt u individuele gesprekken hebben met de verpleegkundige. Zij houden naast uw psychische gezondheid ook uw lichamelijke gezondheid in de gaten. 

Het dagprogramma in de kliniek kent diverse onderdelen. Enkele voorbeelden zijn: 

  • Activiteitentherapie 

Het doel van deze therapie is het ontwikkelen en het behouden van vaardigheden die gericht zijn op het omgaan met eigen mogelijkheden voor dagbesteding. Het ondernemen van activiteiten biedt tevens afleiding. 

  • Psychomotorische therapie (bewegingstherapie)  

Hier leert u uzelf beter kennen door actief te bewegen. Door spel en bewegingstechnieken krijgt u inzicht in de wijze waarop u met uzelf en anderen omgaat. 

  • Creatieve therapie 

Creatieve therapie is een therapievorm die zich richt op veranderingsprocessen. De therapie helpt u vorm te geven aan dat wat u bezig houdt, uw gedachten, ideeën, problemen maar ook uw behoeften en gevoelens. Het bespreken en bewust worden van de betekenis van het beeldend werk is een manier om te begrijpen wat zich afspeelt in uw gevoelens en hierbij worden relaties gelegd naar het dagelijks leven. 

  • Muziektherapie 

Muziek roept herinneringen op en is vaak (ongemerkt) gekoppeld aan belangrijke gebeurtenissen en herinneringen. Bepaalde muziek roept daarbij allerlei gevoelens op. Daardoor kan muziek een belangrijke ingang zijn om te werken aan problemen op psychisch, emotioneel of cognitief gebied. De muziektherapeut maakt hier gebruikt van. 

Ervaringsdeskundige

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft of heeft gehad als patiënt in de GGZ. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om psychische problemen te hebben. Ze hebben veel ervaring opgedaan tijdens de behandeling en het herstelproces. Ervaringsdeskundigen helpen u met belemmeringen of kwetsbaarheden om te gaan, naar de toekomst te kijken en te groeien naar steeds meer zelfstandigheid. Ze bieden vooral een luisterend oor en proberen situaties bespreekbaar te maken. Ervaringsdeskundigen kunnen ervoor zorgen dat de communicatie tussen patiënten en hulpverleners verbetert. Dit doen zij door voorlichting te geven en door te bemiddelen tussen patiënt en hulpverlener als er problemen zijn ontstaan.

Geestelijk verzorger

De geestelijk verzorgers ondersteunen patiënten en begeleiden hen in het omgaan met geloofs- en levensvragen. Ieder mens zoekt naar de zin van het bestaan. Ervaringen rond ziekte en kwetsbaarheid, verlies en levenseinde kunnen die vragen oproepen. Geestelijke verzorging is geen behandeling, maar kan de behandeling wel ondersteunen. 

Mindfulness

Mindfulness, ook wel aandachttraining genoemd, is een manier om bewust te worden van automatische reacties op stress, chronische pijn en psychische problemen. Weten hoe iemand reageert op problemen en wat de gevolgen daarvan zijn, geeft de mogelijkheid om daar op een andere manier mee om te leren gaan. In de training leert iemand op een effectieve manier zijn/haar klachten te hanteren en te verminderen. Er worden oefeningen gedaan die helpen om de aandacht ergens anders op te richten.