Op deze pagina

Familie­vertrouwens­persoon

Wanneer u als familie of in de naaste omgeving betrokken bent bij iemand met psychiatrische problemen kan dat heel belastend zijn. U wilt er graag zijn voor uw partner, kind, broer, zus of naaste, maar soms kan het zo zijn dat u daarbij uzelf bijna vergeet, omdat zoveel tijd opgaat aan de hulp en het bijstaan van degene met psychische klachten.

Ook kunt u veel vragen hebben, bijvoorbeeld over de manier waarop uw naaste geholpen wordt, over zaken die u als naastbetrokkene tegenkomt, of vragen over het psychiatrische ziektebeeld.

Hiervoor kunt u terecht bij de onafhankelijke Familievertrouwenspersoon (FVP). Zij is in dienst van de Landelijke Stichting Familie Vertrouwens-personen (LSFVP) en aan haar hulp zijn géén kosten verbonden.

Luisterend oor

De familievertrouwenspersoon is er voor familie, naastbetrokkenen en vrienden van patiënten die bij Van Andel Ouderenpsychiatrie in behandeling zijn. Zij kan luisteren naar uw verhaal en kan u ondersteuning bieden. Daarbij vertegenwoordigt zij uw belang als familielid of naastbetrokkene. Zij helpt ervoor te zorgen dat u meer betrokken raakt bij de behandeling, zodat de samenwerking tussen hulpverlener, patiënt en u beter verloopt. Dit komt de behandeling aan uw familielid of naaste zeker ten goede.

In overleg met de naasten wordt afgesproken op welke wijze en waar het gesprek met de FVP zal plaatsvinden. Telefonisch, bij de naasten thuis of in een ruimte van GGZ Friesland.

Wat kan de familievertrouwenspersoon voor u betekenen?

  • Luisteren naar uw verhaal
  • Algemene informatie geven over de psychiatrische problematiek van uw naaste
  • Bemiddelen tussen naastbetrokkenen en hulpverleners/managers van Van Andel ouderenpsychiatrie en/of GGZ Friesland
  • Informatie geven over de gang van zaken bij Van Andel ouderenpsychiatrie en/of GGZ Friesland
  • Ondersteunen bij het indienen van een klacht
  • Attenderen op/verwijzen naar lotgenotengroepen, cursussen en dergelijke
  • Signaleren van problematiek van familie/naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen bij de Raad van Bestuur van GGZ Friesland

Privacy

Uw privacy is te allen tijde gewaarborgd. Wat u de FVP vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De FVP heeft geheimhoudingsplicht. Zij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverlener.

Met wie krijgt u te maken?

Voor familieleden en naastbetrokkenen van patiënten van GGZ Friesland is Jettie Zijlstra de Familievertrouwenspersoon. U kunt contact met haar leggen via onderstaande contactgegevens. Haar werkdagen zijn maandag tot en met donderdag. Indien zij afwezig is, kunt u de voicemail inspreken. Haar gegevens vindt u hieronder:

Jettie Zijlstra, familievertrouwenspersoon:
Telefoon: 06 51030135
E-mail: j.zijlstra@lsfvp.nl
Werkdagen: ma t/m do

Postadres:
Maliebaan 87
3581 CG Utrecht

Bezoekadres:
in overleg

Website: 
www.lsfvp.nl