Op deze pagina

Aanmelden van familieleden

Wanneer u zich zorgen maakt om een familielid, is het goed om te weten hoe u hulp kunt zoeken. Misschien wordt het leven van uw familielid of naaste bepaald door somberheid, verwardheid of angst.

Het behandelteam van Van Andel kan helpen om in kaart te brengen wat er aan de hand is en de juiste behandeling en begeleiding bieden. Door tijdig hulp te zoeken, kan verergering van klachten worden voorkomen. De juiste behandeling kan ervoor zorgen dat uw familielid weer grip op het leven krijgt.

Eerst naar de huisarts

De eerste stap is een gesprek met de huisarts. Deze kan de klachten met uw familielid doornemen en vervolgens inschatten of specialistische hulp nodig is. Hij of zij kan dan doorverwijzen naar Van Andel Ouderenpsychiatrie. Een verwijzing van de huisarts is nodig om de behandeling vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar.

Ook wanneer uw familielid dringend zorg nodig heeft, meldt u zich eerst bij de huisarts van uw familielid. In geval van crisis neemt u buiten kantooruren contact op met Dokterswacht Friesland, via telefoonnummer 0900- 1127112.

Na aanmelding

Wanneer de huisarts uw familielid heeft aangemeld bij Van Andel, ontvangt deze binnen een aantal dagen een brief, waarin hij/zij wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek. Vaak wordt bij dit gesprek een naaste of familielid uitgenodigd, om een goed beeld te krijgen van de situatie.

Het behandelplan

Wanneer helder is wat de klachten precies zijn, bespreken we in een vervolggesprek de mogelijkheden voor de behandeling en begeleiding. We leggen dit vast in een behandelplan. We kijken naar welke vorm van behandeling het meest geschikt is. Hierbij sluiten we aan bij de mogelijkheden, wensen en situatie. Behandeling kan kortdurend zijn, maar het kan ook zijn dat een intensiever traject nodig is. Hieronder vindt u meer informatie over onze behandelingen: