Familieraad

De Familieraad: advies en medezeggenschap

De Familieraad bestaat uit familieleden en naastbetrokkenen van patiënten binnen GGZ Friesland en Van Andel ouderenpsychiatrie. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, het in goed overleg met de patiënt u als naaste bij de behandeling te betrekken en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

De Familieraad binnen Van Andel ouderenpsychiatrie

Van Andel ouderenpsychiatrie hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad zes keer per jaar met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland en Van Andel ouderenpsychiatrie.

Wie zitten er in de Familieraad?

De leden van de raad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij de zorgverlening van GGZ Friesland, waar Van Andel ouderenpsychiatrie onderdeel van is. Ze zijn bijna allemaal familielid of naastbetrokkene van een patiënt en willen hun deskundigheid daarom graag inzetten.

Goede samenwerking

Betrokkenheid bij de zorg voor patiënten is essentieel in het werk van de Familieraad. Tegelijkertijd moeten de leden voldoende afstand kunnen houden van de problematiek in hun naaste omgeving. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarnaast een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft daarom naar een goed contact met de Raad van Bestuur, de Cliëntenraad, de Aandachtsfunctionarissen Familiebeleid in alle organisatie-onderdelen en met verschillende familieorganisaties.

Lid worden?

Bent u naastbetrokkene of contactpersoon van een patiënt van Van Andel ouderenpsychiatrie of GGZ Friesland? Wilt u meepraten over de zorg en dienstverlening aan cliënten en familie of wilt u een luisterend oor zijn voor lotgenoten? Neem dan vrijblijvend contact op voor nadere informatie. De Familieraad is altijd op zoek naar mensen die uit ervaring weten wat het betekent als een naaste in behandeling is bij GGZ Friesland. Meer informatie vindt u onder aan deze pagina.

Contact

Zoekt u contact met de Familieraad? Hieronder vindt u de contactgegevens:

Familieraad GGZ Friesland
T.a.v. Mirjam Brauer
Locatie de Hege Wier
Sixmastraat 2, 8932 PA Leeuwarden
 

Postbus 932, 8901 BS Leeuwarden
Tel. 058 - 284 98 31 (maandag t/m donderdag 9.00-12.00 uur)

Neem contact op via het contactformulier

 

 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum