Familieraad

De Familieraad: advies en medezeggenschap

De Familieraad bestaat uit personen die zich vanwege verschillende overwegingen aanmeldden. Familieleden, vrienden en naastbetrokkenen van patiënten binnen GGZ Friesland en Van Andel ouderenpsychiatrie bijvoorbeeld, maar ook personen die niet direct een relatie hebben tot een patiënt, maar hun werkzaamheden doen uit affiniteit met het familie- en naastenbeleid. De raad behartigt de gezamenlijke belangen van deze groep. Bij belangen kunt u denken aan goede informatieverstrekking over de behandeling van uw naaste, de samenwerking met u tijdens de behandeling en het leveren van een bijdrage aan een goed familiebeleid van GGZ Friesland.

De Familieraad binnen Van Andel ouderenpsychiatrie

Van Andel ouderenpsychiatrie hecht veel belang aan de inbreng van de Familieraad. De raad praat en denkt daarom op verschillende niveaus mee over de grote lijnen van het beleid. Ook overlegt de raad zes keer per jaar met de Raad van Bestuur van GGZ Friesland. De raad wordt nauw betrokken bij diverse projecten binnen GGZ Friesland en Van Andel ouderenpsychiatrie.

Wie zitten er in de Familieraad?

De leden van de raad hebben verschillende achtergronden en opleidingsniveaus. Wat ze gemeen hebben is hun grote betrokkenheid bij het familiebeleid van GGZ Friesland, waar Van Andel ouderenpsychiatrie onderdeel van is. 

Goede samenwerking

De Familieraad staat ervoor de samenwerking met familie en naasten van patientën te borgen en de directe betrokkenheid bij het herstelproces verankerd te zien binnen GGZ Friesland. Goede communicatie en doelgerichte samenwerking met alle betrokken partijen spelen daarom een belangrijke rol in het werk van de raad. De Familieraad streeft ernaar een goed contact met de alle relevantie afdelingen binnen de organisatie en overlegt met regelmaat met de verschillende divisies. 

Lid worden?

Wilt u op constructieve wijze willen meedenken over -en bijdragen aan- het familiebeleid binnen GGZ Friesland? De Familieraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Neem voor meer informatie over de Familieraad contact op met Joan Siep-Drent via tel. 058-2849831 (ma t/m do tussen 9.00 en 12.00 uur) of via familieraad@ggzfriesland.nl. In dit artikel legt zij samen met Familieraad-lid Foppe Klooster het belang van de raad uit. Hier vindt u een uitgebreid functieprofiel

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum