Over behandeling met verblijf

Binnen Van Andel ouderenpsychiatrie zijn twee gespecialiseerde afdelingen waar behandeling met klinisch verblijf wordt geboden. Met de Sânhichte in Heerenveen en De Parlevinker in Harlingen bieden we kleinschalige verblijfsafdelingen waar vanuit de visie van de Herstelondersteunende Zorg wordt gehandeld.

Deze behandeling met verblijf kan geschikt zijn als mensen door lichamelijke en psychische klachten langdurig niet thuis kunnen wonen en zorg nodig hebben op meerdere terreinen (psychisch en lichamelijk). We willen ze helpen door hun stoornissen te behandelen, hen te begeleiden bij hun herstel en hun omgeving te ondersteunen in het omgaan met de beperkingen.

We vormen een veilige woonomgeving waarin de patient zich vrij kan bewegen door geboden mogelijkheden aan te grijpen of weer los te laten. De patient kan zoveel mogelijk functioneren naar eigen tevredenheid en hierin ook zelf keuzes maken.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum