Over behandeling met verblijf

Binnen Van Andel ouderenpsychiatrie vormt locatie Parlevinker in Harlingen een gespecialiseerde afdeling waar behandeling met klinisch verblijf wordt geboden. Verdeeld over twee etages bieden we kleinschalige verblijfsafdelingen aan voor kwetsbare ouderen.  

U wordt ondersteund om uw eigen regie te voeren en (zo mogelijk samen met naasten) eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij gaat het om het terugvinden van eigen kracht en uw persoonlijke zoektocht naar een voor u zinvol bestaan. Samenwerken en vragen stellen kunnen helpen om ruimte te maken voor het eigen verhaal. 

De Parlevinker vormt een veilige woonomgeving waar 24 uur per dag hulpverleners aanwezig zijn. Er is een vaste dagindeling en dat zorgt voor structuur. 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum