Over dagbehandeling

De dagbehandeling is als belangrijk ambulant behandelaanbod gepositioneerd tussen kliniek en polikliniek. Door het inzetten van dagbehandeling kan een opname verkort of zelfs voorkomen worden. Ook kan dagbehandeling worden ingezet om een poliklinische behandeling te intensiveren. Bijvoorbeeld als er sprake is van complexe problematiek, onveiligheid en/of tekorten in de thuissituatie. U kunt al direct na een intake, en ook naast een al lopende behandeling, vanuit polikliniek of kliniek worden doorverwezen naar dagbehandeling. 

De erkenning en herkenning in een groep (waarin mensen zitten die soortgelijke klachten hebben) kan een positieve uitwerking hebben op uw klachten en problemen. Vandaar dat we in de dagbehandeling veel activiteiten en gesprekken in groepen bieden. Daarnaast heeft u ook individuele gesprekken met uw hulpverlener.

Meer informatie over de behandeling vindt u in de menubalk hierboven.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum