Over dagbehandeling

Door regelmatig gesprekken te hebben met één van de behandelaren van Van Andel ouderenpsychiatrie, kunnen klachten als somberheid, angstig zijn of verwardheid verminderen. Wanneer ambulante behandeling niet voldoende herstel biedt, kan meer zorg in de vorm van dagbehandeling nodig zijn. Dagbehandeling houdt in dat u één of meerdere dagdelen op één van de locaties van Van Andel langskomt langskomt. en een op uw klachten afgestemd therapieprogramma volgt.

Een groep?

De erkenning en herkenning in een groep (waarin mensen zitten die soortgelijke klachten hebben) kan een positieve uitwerking hebben op uw klachten en problemen. Vandaar dat we in de dagbehandeling veel activiteiten en gesprekken in groepen bieden. Daarnaast heeft u ook individuele gesprekken met uw hulpverlener.

Meer informatie over de behandeling vindt u in de menubalk hierboven.

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum