Over kliniek

Sommige mensen worden op latere leeftijd geconfronteerd met psychische problemen zoals neerslachtigheid, angstig zijn en verwardheid. Gesprekken met een behandelaar kunnen de klachten verminderen.

Voor een aantal mensen is ambulante hulpverlening of dagbehandeling niet voldoende. Het kan zijn dat uw problemen té hardnekking of ernstig zijn en opname in een kliniek van Van Andel Ouderenpsychiatrie nodig is.

Opnamekliniek

Soms is het nodig om even uit de thuissituatie te stappen en tijdelijk in een kliniek aan uw herstel te werken. Een opname houdt in dat u voor een zo kort mogelijke periode in onze kliniek verblijft, dag en nacht. Een kliniek is een veilige omgeving waar altijd verpleegkundigen aanwezig zijn. Belangrijk is dat u in deze beschermde omgeving rust vindt, weer structuur krijgt in de dag en daardoor aan uw problemen kunt werken.

Klinische vervolgbehandeling

Klinische vervolgbehandeling kan geschikt zijn als u door lichamelijke problemen en psychische klachten niet thuis kunt wonen en zorg nodig heeft op meerdere terreinen (psychisch en lichamelijk). Een kortdurende vervolgbehandeling kan plaatsvinden bij Bertilla in Drachten, een locatie van ZuidOostZorg.

Behandelcentrum Neuropsychiatrie

Het behandelcentrum Neuropsychiatrie, dat tot 1 februari 2016 onderdeel was van de divisie GGZ Friesland Ouderenpsychiatrie, biedt specialistische diagnostiek en behandeling aan mensen met gedragsproblemen door hersenschade als gevolg van alcoholmisbruik (syndroom van Korsakov) of niet aangeboren hersenletsel. Het behandelcentrum is geen onderdeel van Van Andel ouderenpsychiatrie, maar is een rechtstreeks onderdeel van GGZ Friesland. Meer informatie over het behandelcentrum vindt u op de website van GGZ Friesland.


 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
(MFC De Batting)
Achlumerdijk 2
8862 AJ Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Sânhichte
Marktweg 102
8444 AC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Jelgerhuis
Borniastraat 34b
8934 AD Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum