Over kliniek

Soms is het nodig om even uit de thuissituatie te stappen en tijdelijk in een kliniek aan uw herstel te werken. Een opname houdt in dat u voor een zo kort mogelijke periode in onze kliniek verblijft, dag en nacht. Een kliniek is een veilige omgeving waar altijd verpleegkundigen aanwezig zijn. Belangrijk is dat u in deze beschermde omgeving rust vindt, weer structuur krijgt in de dag en daardoor aan uw problemen kunt werken. 

De kliniek bestaat uit drie afdelingen: een gesloten opname afdeling, een open opname afdeling en een afdeling voortgezette behandeling.

Bertilla

Klinische vervolgbehandeling kan geschikt zijn als u door lichamelijke problemen en psychische klachten niet thuis kunt wonen en zorg nodig heeft op meerdere terreinen (psychisch en lichamelijk). Een vervolgbehandeling kan plaatsvinden bij Bertilla in Drachten, een locatie van ZuidOostZorg.


 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum