Voor familie

Voor familie en naasten

Als een familielid voor behandeling of opname naar Van Andel Ouderenpsychiatrie gaat, is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de eerste plaats natuurlijk voor diegene zelf, maar ook voor het gezin, de familie en anderen uit de naaste omgeving.

In deze folder leest u meer over onze werkwijze en de verschillende behandelmogelijkheden.

Wie zorgt, praat mee!

De Familieraad staat voor erkenning van de positie van de familie/naastbetrokkenen als mede-zorgverlener. Wij zien familie als partner in de zorg en streven naar open communicatie met de familie en werken aan onderling vertrouwen. Ons motto is dan ook 'Wie zorgt, praat mee!'

Als familielid of naaste kunt u terecht bij de Familieraad en de onafhankelijke Familievertrouwenspersoon.

De Familieraad zoekt leden

De Familieraad komt graag in contact met enthousiaste vrijwilligers, die zich graag willen inzetten. Bent u naastbetrokkene of contactpersoon van een cliënt van GGZ Friesland of Van Andel Ouderenpsychiatrie? Wilt u meepraten over de zorg en dienstverlening aan patiënten en familie of wilt u een luisterend oor zijn voor lotgenoten? Kijk voor meer informatie op de pagina van de Familieraad van GGZ Friesland.

Folder 

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Nij smellinghe
Compagnonsplein 1
9202 NN Drachten
Telefoon 088 - 336 56 88 
E-mail: info@vanandel.nl

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Parlevinker
Jetting 1
8862 AK Harlingen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Kastanjelaan
Kastanjelaan 1, gebouw C
8441 NC Heerenveen

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Hege Wier
Sixmastraat 2
8932 PA Leeuwarden

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bolswarderbaan
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie Bertilla
Burg. Wuiteweg 140
9203 KP Drachten

Van Andel ouderenpsychiatrie
Locatie de Woudvaart
Birdaarderstraatweg 80 B
9101 PK Dokkum